Konenäkö

Quality
means doing it right
when no one is looking ”
Henry Ford

Konenäköratkaisut

 

Ratkaisut

Asiakastyytyväisyys on onnistumisemme tärkein mittari

 

Automaattinen, konenäköön perustuva laaduntarkastusjärjestelmä takaa väsymättömän, tasalaatuisen ja luotettavan näkymän tuotantoon. Sillä on samanaikaisesti mahdollista suorittaa mm. dimensio- ja värisävymittauksia, lukea viiva- tai matriisikoodeja, tarkastaa kappaleiden lukumäärä ja niiden orientaatio, tai ohjata esimerkiksi robotteja ja toimilaitteita.

 

Automaattisen laadunvalvontajärjestelmän avulla tuotantoa voidaan mittaroida tehokkaasti ja tasalaatuisesti. Konenäköjärjestelmän mittaustiedot voidaan myös esimerkiksi integroida osaksi tuotannonohjausjärjestelmää. Tämä tarjoaa mahdollisuuden puolueettomaan ja reaaliaikaiseen näkemykseen tuotannon laadusta. Tuotantohäiriöihin voidaan puuttua heti niiden ilmettyä, ja parantaa näin laatua, saantia ja erityisesti kustannustehokkuutta.

 

 

 

 

 

Esimerkkejä:

 

- Dimensiomittaus

 

- 3D-mittaus

 

- Värisävymittaus

 

- Viiva- ja matriisikoodien lukeminen

 

- Kappalemäärän, orientaation, tms. tunnistus

 

- Robottiohjaus

 

- Tasalaatuinen laadunvalvonta ja järjestelmän integroitavuus

olemassaoleviin järjestelmiin